Interieur

De meest optimale manier om hybride werken te faciliteren

posted by Mirthe 19 maart 2021 0 comments

Dat hybride werken de toekomst is, blijkt wel uit het feit dat veel organisaties de benodigde aanpassingen doen om deze nieuwe werkvorm te integreren. De stappen die hiervoor gezet moeten worden zijn veelzijdig. Naast een verandering met betrekking tot werkprocessen, communicatielijnen en het aansturen van teams is ook de werkomgeving zelf aan verandering onderhevig. Juist dit laatste punt wordt als groot struikelblok gezien maar dit probleem kan op een eenvoudige manier weggenomen worden.

Hybride werken als nieuwe normaal

Door de uitbraak van het coronavirus werden veel bedrijven gedwongen om hun werkwijze aan te passen. Het was immers niet meer mogelijk om fulltime op kantoor werkzaam te zijn. De gedwongen omslag gaf een aantal nieuwe inzichten waaruit het hybride werken is ontstaan. Er is sprake van hybride werken als er deels thuis en deels op kantoor wordt gewerkt. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van andere externe locaties. Uit praktijkervaringen bleek snel dat het hybride werken veel praktische voordelen biedt en als nieuwe normaal kan worden gezien. Uiteraard zullen er hiervoor een aantal aanpassingen moeten plaatsvinden met betrekking tot onder andere werkprocessen, het aansturen van teams en communicatielijnen. Daarnaast zal er een blik moeten worden geworpen op de inrichting van het kantoor.

Het faciliteren van hybride werken op kantoor als maatwerk proces

Hybride werken vraagt vrijwel altijd een aanpassing aan de kantoorinrichting. De kantoorruimtes zullen immers op een andere manier gebruikt worden en vaak een wat meer sociaal karakter krijgen. Het kantoor wordt de locatie voor werkoverleg, vergaderingen, teamwork, presentaties en ontspanning. Juist deze nieuwe doelstelling van het gebruik van het kantoor vraagt vaak een aantal aanpassingen. Deze aanpassingen zijn situatieafhankelijk waarbij ergonomie, klimaat, akoestiek, groen, sfeer en IT-faciliteiten zeer belangrijke factoren zijn maar de identiteit van de organisatie ook niet uit het oog verloren mag worden. Het faciliteren van hybride werken op kantoor is dan ook maatwerk proces waarbij de stappen die hierbij gezet worden per organisatie kunnen verschillen.

Meest efficiënte manier om de werkplek vorm te geven

Het vormgeven van een hybride werkplek gaat veel verder dan het verschuiven van kantoormeubilair. Hier zit een volledige gedachtegang achter waarbij er rekening gehouden moet worden met alle van belang zijnde factoren. De meest efficiënte manier om een hybride werkplek vorm te geven, is door gebruik te maken van de expertise van een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zal op basis van een grondige interne analyse de doelstellingen in kaart brengen en op basis hiervan visualiseren op welke manier deze op de meest optimale manier vormgegeven kunnen worden. Op basis hiervan ontstaat het uiteindelijke ontwerp van een optimale hybride werkplek. Uiteraard zal de organisatie zelf volledig ontzorgd worden als de hybride werkplek wordt vormgegeven. De organisatie kan zich volledig blijven richten op de core business terwijl de toekomstgerichte hybride werkomgeving gefaciliteerd wordt.

Bron: Inside Office

Kijk ook hier eens

Leave a Comment